www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13680

Title: De (terugwerkende kracht van de) rechtsgevolgen na gerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie: confectie of maatwerk?
Authors: Van Den Bergh, Bart
Issue Date: 2011
Citation: Rechtskundig weekblad, 2011-2012 (14), p. 646-652
Abstract: 1. Hoewel de ontbinding wegens wanprestatie van een wederkerige overeenkomst niet kan leiden tot het tenietdoen van de wederzijdse prestaties die ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht indien deze niet voor teruggave in aanmerking komen, leidt zij wel tot teruggave of betaling bij equivalent van de zaken of diensten die ten gevolge van de overeenkomst verbruikt zijn of aan een van de partijen ten goede zijn gekomen, terwijl de wederpartij daarvoor geen tegenprestatie heeft ontvangen. Wanneer de wet niets bepaalt, houdt het aleatoir karakter van de huurovereenkomst voor het leven geen afwijking in van de uitwerking van het gemene recht voor de ontbinding. De contractuele tekortkoming van een partij die de ontbinding van de overeenkomst in haar nadeel verantwoordt, tast haar recht op teruggave, dat in die ontbinding besloten ligt, niet aan en kan alleen haar eventuele veroordeling tot vergoeding van de door die fout veroorzaakte schade tot gevolg hebben.
URI: http://hdl.handle.net/1942/13680
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2014
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
MAIN ARTICLE141.96 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.