www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13676

Title: Het bewijs van betaling en de vraag of een verbintenis uit eenzijdige wilsuiting beschouwd kan worden als oneigenlijk contract
Authors: Van Den Bergh, Bart
Issue Date: 2012
Citation: Rechtskundig weekblad, 2011-2012 (23), p. 1033-1036
Abstract: Krachtens art. 1348, tweede lid, 1° BW zijn de regels betreffende het bewijs met geschrift niet van toepassing op verbintenissen ontstaan uit oneigenlijke contracten. Een eenzijdige belofte is geen oneigenlijk contract in de zin van deze wetsbepaling, die dan ook niet van toepassing is op het bewijs van de betaling krachtens een eenzijdige belofte.
URI: http://hdl.handle.net/1942/13676
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2014
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
MAIN ARTICLE104.18 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.