www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1367

Title: Urban air quality and traffic in flemish cities
Authors: INT PANIS, Luc
BECKX, Carolien
Van Poppel, M
Issue Date: 2006
Citation: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Amsterdam, the Netherlands.
Abstract: Op 26 juni 2005 stelde minister Peeters de modellen CAR en MOBILEE voor aan de pers en de Vlaamse steden en gemeenten. Met het CAR-model dat het Vlaams Gewest gratis aanbiedt kunnen steden en gemeenten voortaan zelf een eerste ruwe inschatting maken van de effecten van lokaal verkeer op de luchtkwaliteit in een straat. CAR werd ontwikkeld in het zog van het strategisch VITO-project MOBILEE (een samentrekking van mobiliteit en leefbaarheid). Tussen 2002 en 2005 heeft een multidisciplinair team onder leiding van VITO gewerkt aan de ontwikkeling van de methodologie en de opbouw van het MOBILEE model. Op een systematische en consistente manier worden alle milieu-effecten van een lokaal verkeers- of mobiliteitsplan onder de loep genomen: andere verkeersstromen, gewijzigde emissiepatronen en effecten op de blootstelling van de lokale bevolking. MOBILEE berekent concentraties van polluenten in de hele stad, zowel in tuinen en parken als binnenin zogenaamde stadscanyons (smalle straten omgeven door aaneengesloten bebouwing) met een superieure resolutie in ruimte en tijd. In Vlaanderen geldt CAR nu als een eenvoudige screeningstool. Complexere problemen worden met de MOBILEE benadering van VITO bestudeerd. Enerzijds omdat lokale verkeersingrepen slechts een klein effect hebben op de concentraties en anderzijds omdat het risico bestaat dat problemen anders gewoon worden verschoven van de ene straat naar de andere. Het ter beschikking stellen van beide modellen heeft geleid tot een grotere bewustwording bij de lokale besturen en een grotere vraag naar MOBILEE-studies. Op dit ogenblik lopen er al studies in Antwerpen, Gent en Brugge.
URI: http://hdl.handle.net/1942/1367
Category: C2
Type: Conference Material
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Postprint327.25 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.