www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13646

Title: Vervoersafhankelijkheid en -autonomie van kinderen tussen 10 en 13 jaar. Rapport kwantitatief onderzoek.
Authors: Petermans, Ann
Zwerts, Enid
Issue Date: 2006
Series/Report: FOD Wetenschapsbeleid, PODO II, Deel I
Abstract: Dit onderzoek is de derde fase uit het netwerkproject “Vervoersafhankelijkheid en vervoersautonomie van kinderen (10-13 jaar)”. Dit project, met als partners Kind en Samenleving vzw, Mobiel 21, Universiteit Hasselt (voorheen Universiteit Hasselt) en Provinciale Hogeschool Limburg, onderzoekt de vervoersafhankelijkheid en vervoersautonomie van kinderen tussen 10 en 13 jaar oud, en gaat na welke verwachtingen en ervaringen zij daarbij hebben. Het onderzoek moet tonen in welke mate zelfstandige mobiliteit voor kinderen belangrijk is en welke factoren deze autonomie mogelijk maken of bemoeilijken. De eigen benadering van kinderen staat centraal in het project. De algemene en beleidsgerichte doelstelling van het netwerkproject is om mobiliteitsprojecten meer op kinderen gericht te maken. Zo past dit project in het PODO II – onderzoeksprogramma over duurzame productie- en consumptiepatronen, waaronder duurzame mobiliteit. Het netwerkproject bestaat uit vier op elkaar voortbouwende fases: een (reeds afgerond) literatuuronderzoek (Meire & Vleugels, 2004), een (eveneens reeds afgerond) kwalitatief belevingsonderzoek bij kinderen (Meire, 2004), een grootschalig kwantitatief survey - onderzoek bij kinderen en hun ouders, en een actieonderzoek in vier gemeentes 1 . Het voorliggende onderzoeksverslag rapporteert over de derde fase van het netwerkproject: het kwantitatief toetsingsonderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1942/13646
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.45 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.