www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13543

Title: Discriminatie-ervaringen in de Poolse gemeenschap: mythe of realiteit?
Authors: Vancluysen, Kris
Hennau, Sofie
Issue Date: 2011
Publisher: VandenBroele
Citation: Ackaert, Johan; Van Regenmortel, Tine (Ed.). Gelijk oversteken: Een staalkaart van onderzoeksbevindingen rond integratie, p. 87-111
Series/Report: Burger, bestuur & beleid
Abstract: 45% van de Polen in Vlaanderen krijgt te maken met discriminatie-ervaringen. 'Gelijk oversteken' belicht o.a. de Poolse gemeenschap in Vlaanderen. Een specifiek onderzoek van de UHasselt spitst zich hierop toe. Dit is meteen het eerste wetenschappelijke onderzoek naar Polen in Vlaanderen. De onderzoekers bevroegen ruim 400 personen van Poolse afkomst uit Antwerpen tussen 18 en 70 jaar. In Vlaanderen is de Poolse gemeenschap intussen de derde grootste geregistreerde bevolkingsgroep van buiten de EU15. Meer dan een kwart van hen overweegt om langer dan tien jaar in België te blijven en ruim één op vijf is van plan zich hier definitief te vestigen. Discriminatie komt jammer genoeg vaak voor. Ongeveer 45% van de respondenten heeft minstens één keer persoonlijk discriminatie ervaren in het jaar voorafgaand aan het interview. Heel wat voorvallen hebben te maken met de taalbeheersing van de respondenten, hoewel zeven op tien Polen ooit een niet-verplichte cursus Nederlands volgde. Opvallend: Polen krijgen het meest te maken met discriminatie-ervaringen als ze in contact komen met een overheidsdienst. Ook de media, huiseigenaars en collega's op het werk staan bovenaan het lijstje. Een doeltreffend en volledig gelijkekansenbeleid moet hier dus duidelijk rekening mee houden. Polen hebben op hun beurt een zeer positieve beeldvorming van Belgen. Toch voelen de meeste Antwerpse Polen zich nog steeds Pool(84%), Europeaan(81%) of Antwerpenaar(39%). Slechts 6% voelt zich Belg. Opmerkelijk: Polen hebben meer vertrouwen in de Belgische regering dan in de Poolse.
URI: http://hdl.handle.net/1942/13543
ISBN: 9789049605247
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.