www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1349

Title: Medische Centra voor Huisartsen in Vlaanderen: Voorbeeld van echelonnering in de praktijk.
Authors: CLAES, Neree
Buntinx, F
Van Loon, Herman
Issue Date: 2006
Citation: Huisarts Nu, 35. p. 195-202
Abstract: Inleiding: De Medische Centra voor Huisartsen (MCH), opgericht door huisartsen, zijn poliklinieken waar patiënten specialistische zorgen kunnen krijgen na verplichte verwijzing door een huisarts. Het bestuur van deze centra ligt in handen van huisartsen. Het doel van deze studie was om overeenkomsten en verschilpunten van deze centra te onderzoeken. Methoden: Beschrijvende studie op basis van een gestructureerde vragenlijst door éénzelfde persoon afgenomen. Resultaten: Acht van de negen centra zijn een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA). Slechts één MCH is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW). De aandelen van de vennootschap kunnen enkel door de huisartsen aangekocht worden. In de meeste centra zijn de courante specialismen aanwezig. De specialisten werken als zelfstandigen in het centrum. De inning van de honoraria gebeurt centraal. Welke specialist aangeworven wordt, wordt beslist door de huisartsvennoten. De centra maken winst, dewelke wordt aangewend om reserves aan te leggen of om te reïnvesteren. Conclusie: Verdere studies lijken nuttig om het effect van dergelijke centra op de gezondheidszorg te analyseren.
URI: http://hdl.handle.net/1942/1349
ISSN: 0775-0501
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version99.78 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.