www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13409

Title: "Het EHRM en het journalistiek bronnengeheim: een contrarevolutie in de maak?"
Authors: Baekeland, Christophe
Issue Date: 2011
Citation: Chroniques de droit public, 2011 (2), p. 244-253
Abstract: Op 31 maart 2009 velde het EHRM in de zaak Sanoma Uitgevers B.V. / Nederland een arrest met betrekking tot het journalistieke bronnengeheim dat lijnrecht indruist tegen zijn eigen constante rechtspraak. Is dit het begin van een kentering in de Straatsburgse rechtspraak of slechts een eenmalige (en ongelukkige) afwijking? Als gevolg van dit verrassende arrest, besloten Sanoma Uitgevers BV en Anderen om de zaak voor te leggen aan de Grote Kamer van het EHRM. In zijn arrest van 14 september 2010 analyseert de Grote Kamer op nauwgezette wijze de argumentatie van partijen, waarbij de belangenafweging tussen het journalistieke bronnengeheim van de media en het oplossen van misdrijven door de overheid centraal staat. In onderhavig arrest besluit de Grote Kamer van het EHRM in het voordeel van de verzoekers en sluit zich aan bij de eerdere rechtspraak van het Hof.
URI: http://hdl.handle.net/1942/13409
ISSN: 1379-0323
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2012
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.