www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13407

Title: Overheidsopdrachten, zakengeheimen, vertrouwelijke stukken en de Raad van State: de leemte is niet meer
Authors: De Ridder, Sammy
Issue Date: 2011
Publisher: Intersentia
Citation: Declerck, Charlotte; Foubert, Petra; Ooms, Anne (Ed.). Geheimen in het recht, p. 131-154
Abstract: Eerst wordt kort ingegaan op het begrip “zakengeheim”. Vervolgens wordt de bescherming van de vertrouwelijkheid van het zakengeheim behandeld. Daarna wordt de rechtspraak met betrekking tot de bescherming van het zakengeheim voor de Raad van State in kader van de gunning van overheidsopdrachten, die geleid heeft tot het het koninklijk besluit van 25 juni 2011, nader bekeken. Tot slot zal er even worden stilgestaan bij de nieuwe wijzigingen in de procedureregeling van de Raad van State.
URI: http://hdl.handle.net/1942/13407
ISBN: 978-94-000-0245-6
Category: B2
Type: Book Section
Validation: vabb, 2012
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.