www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13368

Title: Familiaal vermogensrecht
Authors: Pintens, Walter
Declerck, Charlotte
Du Mongh, Johan
Vanwinckelen, Koen
Issue Date: 2010
Publisher: Intersentia
Abstract: Dit boek is een diepgaande studie van het familiaal vermogensrecht, waarbij de materies die van bijzonder belang zijn voor de gerechtelijke en notariële praktijk, grondig zijn uitgewerkt. De kernmateries worden dan ook minutieus uiteengezet, zodat de lezer zich met een aantal onontbeerlijke technische regels vertrouwd kan maken. Het boek is toegankelijk geschreven en is zonder meer hét standaardwerk voor het familiaal vermogensrecht. Het werk richt zich niet alleen tot magistraten, notarissen en advocaten, maar ook tot fiscalisten, bankiers, accountants en bedrijfsrevisoren die de nodige civielrechtelijke achtergrond willen verwerven om met kennis van zaken aan estate planning te doen. Na een inleiding wordt in het eerste deel het huwelijksvermogensrecht en in het tweede deel het samenwoningsrecht besproken. Het leerstuk van de schenkingen wordt in het derde deel behandeld. In het vierde deel komt het erfrecht met inbegrip van de testamenten aan bod. In het vijfde deel worden de familiale schikkingen gegroepeerd, waarbij zowel aan de familiaalvermogensrechtelijke als aan de vennootschapsrechtelijke technieken aandacht wordt besteed. Doorheen het boek zijn tevens meer dan zeventig voorbeeldoefeningen opgenomen. Dit uitzonderlijke basiswerk beantwoordt aan de vraag naar een algemeen, volledig en praktisch overzicht van het familiaal vermogensrecht.
URI: http://hdl.handle.net/1942/13368
ISBN: 978-90-5095-904-9
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.