www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13317

Title: De impact van de invoering van IFRS 2 "Transacties gebaseerd op aandelenwaarde" voor Belgische bedrijven
Authors: Lybaert, Nadine
Vanhamel, Thomas
Issue Date: 2011
Citation: Accountancy & Bedrijfskunde, 31 (6), p. 2-22
Abstract: Aandelenopties hebben een enorme evolutie ondergaan als beloningsinstrument. Omdat ze door deze evolutie een groot gedeelte van het beloningspakket van managers zijn geworden, hebben ze het vorige decennium een belangrijk discussieonderwerp gevormd voor academici, analisten, standaardzetters, media en bedrijven. Eén van de discussiepunten betrof de vraag over het al dan niet opnemen ervan in het resultaat. Bedrijfsschandalen zoals Enron en WorldCom hebben de trend naar een uniforme standaard omtrent het gebruik van aandelenopties zeker doen versnellen. IFRS 2 leek een oplossing. Het bestuderen van de gevolgen die door de invoering van de nieuwe regelgeving zijn teweeggebracht, vormt het onderzoekstopic van heel wat studies. In Belgie is er - ondanks het succes van aandelenopties - daarentegen weinig onderzoek verricht. Wij willen specifiek nagaan tot welke wijzigingen de invoering van IFRS 2 "Transacties gebaseerd op aandelenwaarde" heeft geleid bij de Belgische ondernemingen en stellen ons aldus de vraag of de invoering van IFRS 2 in Belgie een verschuiving heeft teweeggebracht in de beloningsstructuur.
URI: http://hdl.handle.net/1942/13317
ISSN: 0770-7142
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2012
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.