www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12981

Title: Vergisting van energiemaïs: economisch en energetisch rendabel
Authors: Witters, Nele
Meers, Erik
Thewys, Theo
Issue Date: 2008
Citation: Milieu en economie, 22(4), p. 18-19
Abstract: Nederland heeft veel baat bij Europees milieubeleid. Europees beleid is voor Nederland vaak effectiever en goedkoper dan nationaal beleid. Maar Nederland kan vanwege de relatief hoge milieudruk niet volstaan met louter Europese maatregelen om de Europese milieudoelen te realiseren. Voor klimaatbeleid geldt dat de rol van Europa weliswaar toeneemt, maar dat het voorgestelde Europese beleid ontoereikend is om het nationale doel – dat ambitieuzer is dan het EU-doel – te realiseren. Aanvullend nationaal milieu- en klimaatbeleid blijft daarom nodig. Doorvoor is de speelruimte echter beperkt vanwege de randvoorwaarden die Brussel hieraan stelt.
URI: http://hdl.handle.net/1942/12981
Link to publication: http://www.ivm.vu.nl/en/Images/FBCD6C5C-0180-7DA5-A5BAC44533E6D908_tcm53-76900.pdf
ISSN: 0920-6965
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A583.73 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.