www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12945

Title: Verblijfsco-ouderschap en de loopbaan van de ouders vanuit een genderperspectief
Authors: Poelman, Marcia
Mortelmans, Dimitri
Torfs, Nan
Issue Date: 2010
Publisher: Steunpunt Gelijke Kansenbeleid
Abstract: De centrale vraag in het onderzoek is wat de gendergebonden impact van een verblijfsco-ouderschapsregeling op de loopbaan van de ex-partners is. We willen een zicht krijgen op verblijfsco-ouderschap in de praktijk, de impact ervan op de loopbaan en de inkomensevolutie van de ouders en op de kostenverdeling die ze hanteren. Op basis van een literatuurstudie werd een vragenlijst opgesteld. Een volgende stap was het rekruteren van respondenten, in casu verblijfsco-ouders. Sinds 2007 kan men aangeven op de belastingsaangifte of men verblijfsco-ouderschap heeft. De meest voor de hand liggende wijze om respondenten te rekruteren voor dit onderzoek is dan ook via de federale overheidsdienst financiĆ«n de nodige adressen te verkrijgen. Helaas werden deze gegevens niet ter beschikking gesteld. Een tweede optie was in verschillende rechtbanken de vonnissen van echtscheidingen in te kijken om zodoende de nodige adressen te bekomen. Hiertoe werden wel de nodige toestemmingen verkregen. In de arrondissementen Turnhout, Hasselt en Gent werden de vonnissen ingekeken, zowel op de rechtbank van eerste aanleg, wat echtscheidingen betreft, als op de jeugdrechtbank voor ongehuwd samenwonenden. Het is immers zo dat personen die ongehuwd samenwoonden niet noodzakelijk voor de rechtbank dienen te verschijnen met betrekking tot een verblijfsregeling voor de kinderen. Indien ze dit toch doen, dan gebeurt dit voor de jeugdrechtbank.
URI: http://hdl.handle.net/1942/12945
Link to publication: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*SGK&n=92326&ct=83778
ISBN: 978-90-77271-57-5
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A156.76 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.