www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12939

Title: Levensverzekering en erfrecht. Stand van zaken na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 december 2010
Authors: Torfs, Nan
Issue Date: 2011
Publisher: kluwer
Citation: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht, 2011(5), p. 210-219
Abstract: Het Grondwettelijk Hof heeft op 16 december 2010 een arrest gewezen in deze materie dat een aanvulling is op het eerder gewezen revolutionaire arrest van 26 juni 2008. Dit arrest werd gewezen na een prejudiciële vraag die werd gesteld door de rechtbank van eerste aanleg van Luik: “Schendt artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat die bepaling ertoe leidt dat, in geval van een spaarverrichting door de erflater in de vorm van een gemengde levensverzekering, de inbreng niet kan worden aangevoerd, ook wanneer het levensverzekeringscontract een technisch anders geformuleerde spaarvorm is, terwijl, indien de spaarinspanning van de erflater tot uiting was gekomen door de aankoop van effecten of andere spaartegoeden, de inbreng zou kunnen worden aangevoerd, en met andere woorden wel een vordering tot inbreng zou kunnen worden ingesteld?” De vraag waarover het Grondwettelijk Hof zich in dit arrest moet buigen betreft de inbreng van de gift verwezenlijkt via de levensverzekering, daar waar het probleem, behandeld in het arrest van 26 juni 2008, de inkorting betrof. Het arrest van 16 december 2010 vormt bijgevolg een aanvulling op het arrest van 26 juni 2008. Voor alle duidelijkheid: er is aan de wet geen aanpassing gebeurd sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008.
URI: http://hdl.handle.net/1942/12939
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2012
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A142.72 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.