www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12670

Title: De determinanten van cash holdings bij Belgische KMO's
Authors: Vanbaelen, Niels
Advisors: VANDEMAELE, Sigrid
Issue Date: 2011
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze eindverhandeling handelt over de determinanten die een invloed kunnen hebben op het niveau van cash holdings van Belgische KMO's. Dit werkstuk beslaat zeven hoofdstukken. Eerst en vooral wordt de probleemstelling uitgewerkt in hoofdstuk één gevolgd door een definiëring van het begrip KMO in hoofdstuk twee. Vervolgens komt in hoofdstuk drie een uitgebreide literatuurstudie aan bod. In hoofdstuk vier worden de determinanten van de cash holdings besproken, welke uit de literatuurstudie voortkomen, en worden ook de hypothesen opgesteld. Hoofdstuk vijf geeft een beschrijving van het onderzoeksopzet, gevolgd door hoofdstuk zes waar het empirische onderzoek uitgevoerd en besproken wordt. Om af te ronden wordt er in hoofdstuk zeven een algemene conclusie en enkele aanbevelingen voor verder onderzoek gegeven.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12670
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.52 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.