www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12669

Title: Audithonoraria
Authors: Farah, Emmel
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2011
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Het onderwerp van deze eindverhandeling betreft het onderzoek naar de honoraria die aangerekend worden voor de geleverde audit en non auditdiensten. Het doel van deze masterproef is nagaan welke factoren een invloed uitoefenen op de audithonoraria en welk verband er bestaat tussen deze factoren enerzijds en de audithonoraria anderzijds. Door middel van theoretisch en empirisch onderzoek wordt er getracht een duidelijke opsomming te geven van de belangrijkste determinanten die de hoogte van de audithonoraria weerspiegelen. Aan de hand van een literatuurstudie wordt er bijkomend aandacht besteed aan het mogelijke verband tussen de audit-kwaliteit en de audithonoraria. De Belgische auditmarkt wordt zowel langs de vraagzijde als de aanbodzijde sterk gereguleerd door een interventie van wetten, instituten en richtlijnen opgesteld door de spelers van de markt. Hierdoor is de prijsvorming op de auditmarkt onderhevig aan diverse factoren waardoor men moeilijk kan spreken van een evenwichtspr
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12669
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.74 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.