www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12642

Title: De opportuniteiten van kleinschalige windenergie in Vlaanderen.
Authors: Ceunen, Michaël
Advisors: THEWYS, Theo
Issue Date: 2011
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Samenvatting Door de forse stijging van de wereldwijde energieconsumptie, moet er dringend gezocht worden naar oplossingen die beantwoorden aan de stijgende energievraag. Deze oplossingen kunnen gevonden worden in alternatieve energiebronnen. Deze dragen niet enkel bij tot het beantwoorden van de energievraag, maar elimineren ook vele negatieve neveneffecten van het gebruik van fossiele brandstoffen. Eén van de meest voor de hand liggende alternatieve energiebronnen is windenergie. Grootschalige windenergie heeft reeds zijn nut bewezen in de huidige samenleving. Over kleinschalige windenergie is daarentegen nog maar weinig bekend. Toepassingen ervan zijn dezer dagen dan ook nog zeer schaars. In deze eindverhandeling onderzoeken we de rendabiliteit van kleinschalige windenergie. We beperken ons onderzoek hierbij tot de regio Vlaanderen. Al zullen vele conclusies kunnen worden doorgetrokken naar andere gebieden. In het eerste hoofdstuk wordt een inleiding gegeven. Hierin wo
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/12642
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.68 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.