www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12636

Title: Media Coverage en aandelenrendement in België
Authors: Jennes, Yoni
Advisors: VANDEMAELE, Sigrid
Issue Date: 2011
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze eindverhandeling onderzoekt het verband tussen media coverage en aandelenrendement. Volgend op een paper van Fang en Peress (2009) die een returnverschil documenteren tussen aandelen van bedrijven met een lage coverage en aandelen van bedrijven met een hoge coverage ga ik na of in de Belgische context een gelijkaardig returnverschil aanwezig is en, als dit het geval zou zijn, welke de mogelijke verklaringen hiervoor kunnen zijn. Deze thesis bestaat grotendeels uit een literatuurstudie en een analyse van data met betrekking tot coverage van de Vlaamse dagbladen en de aandelenrendementen van een selectie van Belgische aandelen, genoteerd op de Brusselse continumarkt. Aan de hand van een literatuurstudie wordt getracht om een kader te vormen voor het verder verloop van het onderzoek. Vanuit dit kader worden dan hypotheses geformuleerd die een mogelijk antwoord moeten bieden op de onderzoeksvragen. Vervolgens analyseer ik de verkregen data en geef ik een antwoord op de geformuleerde
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12636
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A7.48 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.