www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12621

Title: Economische analyse van de complementariteit van enkele verwarmingstechnologieën. Enkele specifieke toepassingen op bedrijfsniveau
Authors: Mommen, Tim
Advisors: THEWYS, Theo
Issue Date: 2011
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Op Europees niveau is er het urgentiebesef betreffende de toenemende druk op de beschikbaarheid van energie en resources, de onduurzame economieën, de milieuproblemen, de klimaatverandering, etc. Deze laatste uitdaging wil Europa aanpakken door middel van de 20-20-20 doelstellingen die het wil bereiken tegen 2020. Ook op Vlaams niveau is er een groeiende aandacht voor klimaatverandering en schone energie. Concreet heeft de Vlaamse regering een aantal strategische doelstellingen zowel op lange als op korte termijn. Vooral op korte termijn wil men minder broeikasgassen uitstoten, meer gebruik gaan maken van hernieuwbare energie, een lager energieverbruik nastreven en de energie-efficiëntie in de industrie en dienstensector verhogen. Deze masterproef bespreekt een aantal alternatieven in functie van bovenstaande doelstellingen. Zo zal aan de hand van een gevalstudie de technische, ecologische en economische haalbaarheid van de complementariteit van een aantal technologieën nagegaan wo
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/12621
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A26 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.