www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12620

Title: Invloed van logistieke beslissingen op transportkeuze
Authors: Kerkhofs, Fréderic
Advisors: RAMAEKERS, Katrien
CARIS, An
Issue Date: 2011
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De keuzes die door een bedrijf gemaakt worden op het gebied van transport en voorraad hebben zowel direct als indirect een grote invloed op de andere onderdelen in de waardeketen. Een verkeerd voorraad- of transportbeleid kan immers tot bottlenecks of overschotten leiden. De transportkeuze is dan ook belangrijk. Goederenmodellen, al dan niet gebaseerd op modellen voor personenvervoer, trachten deze transportkeuze te modelleren. Ben-Akiva en de Jong (2007) stellen dat vele van deze modellen logistieke elementen missen, ook al speelt de opkomst van nieuwe theorieën (just-in-time, consolidatie, etc.) een grote rol bij de transportkeuze. Het is daarom belangrijk te analyseren hoe de transportkeuze tot stand komt, om zo de beïnvloedende (logistieke) factoren te kunnen bepalen. Deze masterproef start met een literatuurstudie over bestaande modellen voor goederentransport, gevolgd door een uitgewerkte fictieve case waarmee de transportkeuze kan worden geanalyseerd. Het laatste deel
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
URI: http://hdl.handle.net/1942/12620
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.38 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.