www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12598

Title: Vergunningsstelsels in Vlaanderen. Gevalstudie: bouw- en milieuvergunning
Authors: Adriaensen, Yannick
Advisors: VEREECK, Lode
Issue Date: 2011
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De Vlaamse Overheid streeft ernaar om kwaliteitsvolle wetgeving te hebben. Daarom hebben ze acht kenmerken opgesteld waaraan hun wetgeving moet voldoen. Vlaamse wetgeving moet noodzakelijk en doeltreffend zijn, doelmatig en afgewogen, uitvoerbaar en handhaafbaar, rechtmatig, samenhangend, eenvoudig, duidelijk en toegankelijk, onderbouwd en overlegd en als laatste blijvend relevant en actueel. De Vlaamse wetgeving voldoet hier echter niet altijd aan. Niet alleen in Vlaanderen moet de wetgeving aan bepaalde normen voldoen. Ook op andere plaatsen hebben ze standaarden. Zo hebben ze in het Verenigd Koninkrijk de vijf principes van goede regelgeving en in Nederland de tafel van elf. Zelfs op Europees niveau heeft de OESO een checklist gemaakt met tien vragen om zo betere regelgeving te ontwikkelen. Maar er is nog veel werk om de wetgeving effectief aan die normen te laten voldoen. De overheid heeft een aantal beleidsinstrumenten om in te grijpen in onze samenleving. Deze instrumenten zijn
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/12598
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.52 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.