www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12597

Title: Het knelpuntberoep hoofdverpleegkundige: welke maatregelen kan de ziekenhuisdirectie nemen om dit tekort te verminderen?
Authors: De Decker, Joyce
Advisors: VAN MIERLO, Jan
Issue Date: 2011
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: DOEL: De zorgsector is een sleutelsector in onze economie. 10,2% van het Bruto Binnenlands Product van ons land is in 2007 naar de gezondheidszorg gegaan (OESE, 2009). Onder invloed van een aantal demografische en andere tendensen, zoals vergrijzing en veranderende levens- en consumptiegewoonten, zal de vraag naar zorg de komende jaren bovendien toenemen (Daue & Crainich, 2008). Een belangrijke vraag is, of het aanbod deze groei in vraag zal kunnen volgen. Met betrekking tot het aantal hoofdverpleegkundigen wordt met name in het onderzoek van Notelaers & Hoedemaekers (2002) gewezen op de aandacht die geschonken moet worden aan de arbeidsbeleving van hoofdverpleegkundigen. Het doel van dit onderzoek is in kaart te brengen hoe groot het tekort aan hoofdverpleegkundigen is en bovendien een aantal praktische oplossingen te suggereren aan ziekenhuisdirecties. METHODE: Aan de hand van een literatuurstudie, interviews met bevoorrechte getuigen en een vragenlijst aan 8 ziekenhuisdir
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/12597
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.97 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.