www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12541

Title: Effect van handhaving op verkeersveiligheid : analyse op basis van gegevens van lokale politiezones
Authors: Gerets, Denise
Advisors: WETS, Gerhard
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Verkeersveiligheid is een actueel onderwerp en we worden dagelijks met de nare gevolgen van onze mobiliteit geconfronteerd. België is één van de slechtst scorende landen op het gebied van verkeersveiligheid binnen de Europese Unie. Er zijn verschillende factoren die invloed uitoefenen op een verkeersongeval, vandaar dat er op meerdere vlakken kan bijgedragen worden om dit nefaste fenomeen proberen terug te dringen. In deze eindverhandeling ligt de nadruk op handhaving. De onderzoeksvraag van deze eindverhandeling luidt dan ook als volgt: 'Is handhaving, in de vorm van onder andere SLim-acties, ook werkelijk effectief in termen van verkeersveiligheid?' Het korte termijn effect wat onderzocht is in deze eindverhandeling is de gedragsverandering van de weggebruikers op korte termijn. Deze studie geeft de aanzet tot verder onderzoek, waarin het lange termijn effect nader geanalyseerd wordt, namelijk een mogelijke daling van het aantal verkeersslachtoffers.
Notes: master in de verkeerskunde-verkeersveiligheid
URI: http://hdl.handle.net/1942/12541
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.52 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.