www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12487

Title: Risicomanagement: een analyse van de relatie met intellectueel kapitaal
Authors: Vandewal, Tom
Advisors: VERGAUWEN, Philip
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze masterproef analyseert de relatie tussen risicomanagement en intellectueel kapitaal. Vooreerst wordt er aan de hand van de bestaande literatuur ter zake een algemeen theoretisch kader geschetst over deze onderzoeksgebieden. Nadien wordt een conceptueel kader opgesteld dat dieper ingaat op mogelijke verbanden tussen risicomanagement en intellectueel kapitaal. Deze eindverhandeling vangt aan met een inleidend hoofdstuk waarin een korte introductie de relevantie van het onderzoek aantoont. Vervolgens wordt de centrale onderzoeksvraag met bijhorende deelvragen geformuleerd. Afsluitend wordt het ondernomen onderzoekstraject beschreven. Het tweede hoofdstuk omvat de uitgevoerde literatuurstudie. Deze studie bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel wordt intellectueel kapitaal bestudeerd en in het tweede deel komt risicomanagement aan bod. Het gedeelte over intellectueel kapitaal is opgedeeld in zeven paragrafen. Paragraaf 1 schetst een inleidend beeld van het concept
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12487
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.