www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12477

Title: Economische analyse van intellectuele eigendomsrechten (muziek)
Authors: Vaes, Diego
Advisors: VEREECK, Lode
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze eindverhandeling bekijkt de intellectuele eigendomsrechten op muziek. Wat zijn ze en hoe zijn ze er gekomen? In de loop der tijd zijn er, in navolging op de rechten die de consument al had op private goederen, ook rechten ontwikkeld op ontastbare producten zoals ideeën. Deze rechten worden de intellectuele eigendomsrechten genoemd. Via deze rechten verwerft de houder ervan een tijdelijk, exclusief alleenrecht op het gebruik van zijn uitvinding of creatie. In deze thesis wordt meer specifiek gekeken naar het intellectueel eigendom op muziek, het zogenaamde auteursrecht of copyright. Het betreft een tijdelijk, exclusief recht op een originele creatie zoals muziek, literatuur, e.d., dat een tastbare vorm heeft aangenomen. In deze eindverhandeling werden in de eerste hoofdstukken de literatuur bestudeerd die beschikbaar is met betrekking tot het intellectueel eigendom en het auteursrecht. In hoofdstuk zes werd er dan een analyse gemaakt van het huidige auteursrechten systeem in Be
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/12477
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.