www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12476

Title: Buurtwegen : milieuvriendelijke en veilige verbindingen binnen een gemeente. Een analyse van de toestand in Balen
Authors: Delnooz, Annelies
Advisors: DRAYE, Anne
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Bewust of onbewust maakt iedereen gebruik van buurtwegen. Is het niet het paadje dat de binnenweg vormt naar het centrum, dan is het de veilige verbinding naar het station. Deze authentieke buurtwegen, die een grote ecologische, verkeersveilige, cultuurhistorische en toeristische waarde hebben, worden in hun voortbestaan bedreigd. Onrechtmatige inpalming van de bedding, herschikken van landbouwpercelen en gebrekkige onderhoud vormen momenteel bedreigingen. Op juridisch vlak vinden de buurtwegen bescherming onder de wet van 10 april 1841 inzake de buurtwegen, die de opmaak van de atlas der buurtwegen opdroeg aan de gemeenten. In de praktijk zijn echter enkele problemen verbonden aan die wet. In de eerste plaats kan men opmerken dat de wetgever geen precieze definitie van het begrip buurtweg voorzien heeft. Verder geeft de wet de gemeenten een grote verantwoordelijkheid inzake behoud van de buurtwegen wat er vaak toe leidde dat ze om politieke redenen eerder een laks beleid voerden in
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/12476
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A6.71 MBAdobe PDF
N/A75.66 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.