www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12472

Title: CEO, succescriteria en beloningssystemen: impact op verloop
Authors: Bollen, Lien
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze eindverhandeling handelt over de invloed van succescriteria op de beloning van de CEO. Na een aantal recente wantoestanden in de financiĆ«le wereld kwam er veel kritiek van de samenleving op de beloning van CEO's en andere leden van het hoger kader van een onderneming. Dit probleem lichten we toeaan de hand van de Belgische Corporate Governance Code 2009 en verschillende voorgaande studies. Hoofdstuk 2 behandelt de deelvraag betreffende de succescriteria. Verder wordt er gekeken naar de sectoren en wordt een eerste aanzet tot het antwoord op de centrale onderzoeksvraag geformuleerd, namelijk 'Hoe zijn deze succescriteria verbonden met de beloning van de CEO?'. Als afsluiting van de literatuurstudie wordt een antwoord gezocht op de onderzoeksvraag 'Hoe zijn de succescriteria verbonden met de lange termijn aandeelhouderswaarde?'. Naast de literatuurstudie wordt er ook een empirisch onderzoek uitgevoerd. Ten slotte formuleren we in hoofdstuk zeven de conclusies.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12472
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A6.38 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.