www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12468

Title: Optimalisatie van het kostensysteem bij ArcelorMittal Genk - Stainless Europe
Authors: Mondelaers, Brenda
Advisors: LYBAERT, Nadine
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze eindverhandeling wil ik nagaan of er een mogelijkheid is om het kostensysteem bij ArcelorMittal Genk ' Stainless Europe te optimaliseren (centrale onderzoeksvraag). De inleiding behandelt de probleemstelling, de centrale onderzoeksvraag met deelvragen en de onderzoeksopzet. In het eerste hoofdstuk overloop ik de verschillende traditionele kostensystemen die terug te vinden zijn in de theorie. Nadat de verschillende systemen overlopen zijn, ga ik dieper in op het kostenallocatie proces. De verschillende fasen en stappen die gevolgd dienen te worden komen aan bod en worden kort uitgelegd. Zowel de directe allocatiemethode, de stap voor stap methode als de reciproque allocatiemethode worden uitgelegd aan de hand van eenvoudige cijfervoorbeeldjes om een duidelijk beeld te geven van de voor- en nadelen van de verschillende methoden. Naast het overlopen van het kostenallocatie proces is er ook plaats voor kritiek op het traditionele systeem in de laatste sectie van dit hoofdstuk.Het
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12468
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.17 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.