www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12458

Title: De notionele interestaftrek
Authors: Coteur, Lise
Advisors: VANDERKERKEN, Caroline
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze eindverhandeling handelt over de belastingaftrek voor risicokapitaal, beter bekend als de notionele interestaftrek. Meer in het bijzonder worden de doelstellingen van de notionele interestaftrek onderzocht. Aan de hand van deze masterproef wordt getracht om de realisatie van de verschillende doelstellingen van de aftrek te evalueren. Deze evaluatie gebeurt op basis van een uitgebreide literatuurstudie, namelijk hoofdstuk twee, waarin alle relevante theoretische begrippen betreffende de maatregel terug te vinden zijn. Verder zal er ook een evaluatie van de doelstellingen gebeuren op basis van verscheidene gesprekken met bevoorrechte getuigen. De resultaten en conclusies die voortvloeiden uit deze gesprekken, zijn terug te vinden in hoofdstuk drie. Er wordt een weergave gegeven van de eigen ervaringen en meningen van vier personen met een bijzondere expertise op het gebied van de notionele interestaftrek.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12458
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A946.96 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.