www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12450

Title: Benaderingen van diversiteitsvraagstukken in het beleid van onderwijsverlenende organisaties
Authors: Langendries, Kim
Advisors: ZANONI, Patrizia
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: SAMENVATTING Het Vlaamse onderwijs wordt gekenmerkt door een prestatiekloof tussen allochtone en autochtone leerlingen. De negatieve gevolgen van deze prestatiekloof zetten zich verder op de arbeidsmarkt. 1.1 Literatuuroverzicht Er zijn drie verklaringen met betrekking tot het sociaal-economisch milieu van de allochtone leerlingen die een negatieve invloed hebben op de prestaties: - Het lager sociaal-economisch milieu waarin de meeste allochtonen zich bevinden; - Ouders van die weinig betrokken zijn bij de schoolloopbanen van hun kinderen; - Een anti-schoolse houding van vriendengroepen. De verklaringen aangaande de etnisch-culturele identificatie van de jongeren en hun ouders die de schoolprestaties van allochtone jongeren negatief be├»nvloeden zijn: - Ouders die nog sterk op het land van herkomst gericht zijn; - Minder schoolgerichte opvoedingswaarden van sommige culturen; - Traditionele genderrolopvattingen; - Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal; - Ouder
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/12450
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A934.25 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.