www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12440

Title: Politici in bedrijven
Authors: Reweghs, Tom
Advisors: ACKAERT, Johan
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Naar aanleiding van de financiële crisis van 2008 groeide de kritiek op de aanwezigheid van politici in tal van ondernemingen. Zo oefende Steve Stevaert en Jean ' luc Dehaene naast een politiek mandaat ook een mandaat uit als voorzitter van de raad van bestuur in een financiële instelling. Sinds 2005 wordt er in het Belgisch Staatsblad de verplichte vermogensaangifte van politici gepubliceerd. Vanuit deze vermogensaangifte zullen we in de eerste plaats een inhoudsanalyse uitvoeren om een zicht te krijgen op de variatie van de vormen van cumulatie. Daarnaast zal er een praktijkonderzoek gebeuren om te onderzoeken of ondernemingen waar politici aanwezig zijn, betere bedrijfsresultaten halen. Deze eindverhandeling is ingedeeld in verschillende delen. In het eerste hoofdstuk wordt een situering van het onderwerp en praktijkprobleem gegeven. Vervolgens worden de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen geformuleerd en tenslotte volgt er een beschrijving van de opbouw van het werk. He
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12440
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.