www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12436

Title: De invloed van de lichaamsverhouding van een model op de perceptie van advertenties : literatuurstudie en empirisch onderzoek
Authors: Meerts, Stefanie
Advisors: JANSSENS, Willem
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze masterproef wordt een antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: "Heeft de lichaamsverhouding van het model in de advertentie een invloed op hoe de advertentie door de kijker/consument gepercipieerd wordt?". Uit de centrale onderzoeksvraag vloeien drie deelvragen voort, waarop getracht zal worden een antwoord te geven. Voor alle deelvragen werd een literatuurstudie verricht, waarna ook empirisch onderzoek plaatsvond. De drie deelvragen luidden als volgt: "Heeft de consument een voorkeur voor een model met een lage waist-to-hip ratio in een advertentie?" "Heeft de consument een voorkeur voor een model met een normale body size in de advertentie?" "Zijn er nog andere factoren die een rol spelen bij de voorkeur voor de lichaamsverhouding van het model in de advertentie?".
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-marketing
URI: http://hdl.handle.net/1942/12436
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.46 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.