www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12433

Title: Belang en haalbaarheid van een digitaal netwerk tussen ondernemers
Authors: Lhomme, Ann-Sofie
Advisors: HOUBEN, Ghislain
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Het belang van netwerken valt niet te onderschatten. Ervaringen uitwisselen en contacten leggen zijn zeer belangrijk geworden om als ondernemer te overleven en te groeien. Werkgeversorganisaties spelen hierin een belangrijke rol door hun leden hiertoe aan te zetten via activiteiten en initiatieven en bij te scholen op vlak van netwerking. De continu evoluerende maatschappij waarin ondernemers actief zijn draait echter hoe langer hoe meer rond het individu en tijdsbeheersing. Ondernemers hebben steeds minder tijd om nog activiteiten bij te wonen en effectief aan netwerking te doen. Omdat een digitaal platform, waarbij ondernemers op digitale wijze aan netwerking doen via een privaat systeem waar enkel zij toegang tot hebben, mogelijk een goed alternatief kan vormen voor het probleem dat het voor werkgeversorganisaties steeds moeilijker wordt om activiteiten te organiseren waarop alle ondernemers aanwezig kunnen zijn, zal in deze masterproef onderzocht worden of dit ook effectief zo is.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
URI: http://hdl.handle.net/1942/12433
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.43 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.