www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12426

Title: Risicorapportering in prospectussen van Belgische IPO's
Authors: Lambrechts, Annelies
Advisors: VANDEMAELE, Sigrid
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De laatste jaren wordt er meer en meer belang gehecht aan informatieve en transparante risicorapportering. Eveneens genereren concepten als risicomanagement en risicobeleid veel aandacht in de internationale financiële kringen. In 2003 en 2004 zijn respectievelijk, de nieuwe Prospectusrichtlijn en Prospectusverordening, uitgegeven. De Prospectusrichtlijn heeft als doel om ervoor te zorgen dat potentiële beleggers met kennis van zaken investeringsbeslissingen kunnen nemen door het verkrijgen van adequate en objectieve informatie in de prospectus. Het doel van dit onderzoek is na te gaan over welke risico's de Belgische ondernemingen rapporteren in hun prospectussen en in welke mate zij dit doen. Daarnaast worden er ook enkele factoren onderzocht die een mogelijk effect hebben op de mate van risicorapporteringen. Na de risicosecties van prospectussen te onderzoeken van 40 Belgische IPO's die tijdens de periode van 2005 tot 2009 genoteerd zijn op één van de markten van Euronext, is het be
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12426
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.68 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.