www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12420

Title: Determinanten van de cash positie van Belgische KMO's
Authors: Bocken, Michaël
Advisors: VANDEMAELE, Sigrid
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: KMO's hebben onder meer omwille van hun grootte minder mogelijkheden om beroep te doen op de financiële markt dan grotere ondernemingen. Er zijn dan ook verschillende theorieën rond de diverse motieven die KMO's hebben om cash bij te houden, zoals bijvoorbeeld het voorzorgsmotief. Het opzet van deze eindverhandeling was dan ook om deze verschillende motieven te vinden en te onderzoeken. Dit werd gedaan aan de hand van het bestuderen van literatuur, waarin dan uiteindelijk drie relevante theorieën aan bod kwamen: de 'static trade off theory', de 'pecking order theory' en de 'free cash flow theory'. Vanuit deze literatuur werden verschillende hypothesen gemaakt, die vervolgens getest werden via een econometrische regressie met behulp van data uit de Belfirst databank.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12420
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A849.67 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.