www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12415

Title: De Raad van Bestuur in Vlaamse ziekenhuizen. Rollen en factoren die deze rollen beïnvloeden
Authors: Kockx, Bieke
Advisors: ACKAERT, Johan
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Met deze masterproef proberen we een beter inzicht te krijgen in de Raden van Bestuur van Vlaamse ziekenhuizen. Meer bepaald willen we onderzoeken welke rollen deze Raden uitvoeren en welke factoren hier eventueel een invloed op uitoefenen. De centrale onderzoeksvraag is dan ook tweedelig en luidt: 'Welke zijn de rollen van de Raad van Bestuur in Vlaamse ziekenhuizen en welke factoren hebben hier een invloed op?'. In de literatuurstudie bespreken we eerst verschillende rollen die de Raad van Bestuur kan uitoefenen. Daarna overlopen we verschillende factoren die een invloed kunnen hebben op deze rollen. Deze factoren kunnen we opsplitsen in drie groepen: kenmerken die te maken hebben met het ziekenhuis (grootte, juridisch statuut ...), kenmerken die te maken hebben met de Raad van Bestuur (aantal leden, duur lidmaatschap, vergoeding ...) en kenmerken die te maken hebben met individuele bestuurders (opleiding, leeftijd, geslacht ...). Aan de hand hiervan stellen we hypotheses op die we t
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-marketing
URI: http://hdl.handle.net/1942/12415
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A904.96 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.