www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12410

Title: Het economisch belang van patiëntveiligheid vanuit het standpunt van de patiënt als consument
Authors: Pypen, Marieke
Advisors: VAN DER SCHAAF, Tjerk
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De afhankelijke variabele die onderzocht werd in deze studie is de reactie van patiënten waarbij een medische fout gemaakt werd in hun zorg. Verschillende factoren kunnen de manier waarop een patiënt reageert beïnvloeden. De invloed van de ernst van de schade die de patiënt ondervonden heeft als gevolg van de medische fout is de eerste onafhankelijke variabele die onderzocht werd. Ook de manier waarop het ziekenhuispersoneel met de patiënt omgaat na de medische fout kan bepalend zijn voor zijn of haar reactie. Ten slotte werd de invloed van enkele demografische kenmerken van de patiënt onderzocht namelijk het geslacht, de leeftijdscategorie en het opleidingsniveau. De benodigde data voor het praktijkgedeelte van dit onderzoek werden verzameld aan de hand van een vragenlijst. Deze werd opgesteld door toepassing van de vignettenmethode of factorial survey. De steekproef bestond uit 95 respondenten. Een logistische regressie-analyse werd gebruikt voor de data-analyse.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/12410
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.79 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.