www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12409

Title: Socio-economische analyse van de vlaktaks
Authors: Monard, Robin
Advisors: VEREECK, Lode
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De laatste decennia hebben nogal wat Centraal- en Oost-Europese landen hun fiscale stelsel omgevormd en een vlaktaks ingevoerd. In België en de rest van West-Europa is dit echt nog niet gebeurd, omdat er nog steeds veel discussie heerst over dit onderwerp. Er wordt vooral gevreesd dat de invoering van de vlaktaks de inkomenskloof tussen arm en rijk verder zal uitdiepen. In deze eindverhandeling wordt er allereerst een beschrijving gegeven van het huidige fiscale stelsel van België en de kenmerken van de vlaktaks, samen met de voor- en nadelen. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens een concreet vlaktaksvoorstel voor België uitgewerkt, waarvan de praktische haalbaarheid onderzocht wordt in hoofdstuk 6. Als algemeen besluit kan geconcludeerd worden dat de vlaktaks niet zo asociaal is zoals door de tegenstanders beweerd wordt, maar dat de praktische implementatie van het systeem heel wat problemen met zich mee zal brengen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/12409
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.56 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.