www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12404

Title: Economische analyse van nieuwe begrotingsnormen
Authors: van der Wielen, Wouter
Advisors: VEREECK, Lode
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze masterproef wordt vertrokken van de onderzoeksvraag hoe de problemen aangaande de Belgische openbare financiën ondanks bestaande begrotingsnormen konden ontstaan en in welke mate alternatieve begrotingsnormen de huidige noden kunnen beantwoorden. Daarbij wordt vertrokken van een analyse van de begrotingstoestand. Daaruit blijkt duidelijk de nood aan een duurzaam begrotingsbelied. Derhalve wordt er overgegaan tot een analyse van de normen die in het verleden geformuleerd werden. Vervolgens wordt er ingegaan op de problemen die daarbij in de praktijk ontstonden. Op die wijze wordt er enerzijds achterhaald wat er misliep en anderzijds wordt er een raamwerk gecreëerd om nieuwe normen af te wegen. Ook het huidige Stabiliteits- en Groeipact wordt onder de loep genomen om na te gaan welke aanpassingen daaraan wenselijk zijn. Ondanks de aantrekkelijkheid van die aanpassingen resteren toch een aantal problemen. Als gevolg daarvan wordt er in deze masterproef dan ook geopteerd om mogelij
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12404
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.9 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.