www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12402

Title: Allochtone participatie aan het jeugdwerk. Gevalstudie : Arktos vzw in Beringen
Authors: Vandebroek, Joseph
Advisors: LENAERS, Steven
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Mijn masterproef spitst zich specifiek toe op de problematiek van de participatie van 'allochtone' jongeren aan het jeugdwerk in het kader van het jeugdbeleid van de stad Beringen. Tilanus (1997) stelt dat het bevorderen van participatie vooral een verantwoordelijkheid van lokale overheden is. De gemeente moet voorwaarden scheppen voor gelijke participatie van jeugdigen in de samenleving. Het algemene jeugdbeleid moet dus gericht zijn op de participatie van jeugdigen in de maatschappij en begeleiding van jeugdigen naar volwassenheid. Er moet ook gestreefd worden naar een evenredige participatie van de verschillende maatschappelijke groepen, zoals onder meer de allochtone gemeenschap, gedurende alle leeftijdsfasen. De literatuurstudie toont aan dat participatie aan het verenigingsleven bijzonder waardevol is voor jongeren. Voornamelijk jeugdverenigingen blijken verscheidene positieve effecten te sorteren. Deelname aan het verenigingsleven vertoont een gunstige samenhang met de maatsc
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12402
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A777.03 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.