www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12401

Title: De haalbaarheid van investeringen in fotovoltaïsche systemen bij bedrijven, opstellen van een analysemodel
Authors: Kupers, Maarten
Advisors: THEWYS, Theo
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Aan de basis van deze masterproef lagen enkele belangrijke grondslagen. Allereerst is er de problematiek rond de uitputting van de voorraden van fossiele brandstoffen. Daarnaast vormt de regionale concentratie van deze voorraden ook een groot probleem, zeker voor een land als België, dat te kampen heeft met een grote energieafhankelijkheid van het buitenland. Ten tweede zijn er de negatieve effecten voor het leefmilieu, die gepaard gaan met het verbranden van fossiele brandstoffen. Een grote verantwoordelijkheid voor het uitstoten van broeikasgassen in België ligt bij de gewone en energieproducerende industrieën. Uit cijfers van de nationale klimaatcommissie blijkt namelijk dat meer dan 50% van de uitstoot van broeikasgassen in België gebeurt door voornoemde industrieën. Om de gevolgen van deze uitstoot terug te dringen zal het dus van belang zijn dat de industrie minder broeikasgassen uitstoot, maar ook dat de energieopwekking op een duurzame manier gebeurt. Eén van de methodes om
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/12401
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A9.82 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.