www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12399

Title: Customer psychological capital in value co-creation
Authors: Roubben, Timmy
Advisors: STREUKENS, Alexandra
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze masterproef gaan we na of het psychological capital model kan bijdragen tot het begrijpen en managen van de intentie tot deelname aan value co-creation. Als klanten willen deelnemen aan value co-creation, kan dit leiden tot een competitief voordeel voor het bedrijf. Er wordt in de literatuurstudie dieper ingegaan op de concepten psychological capital en value co-creation. Na het verzamelen van onze data door middel van een vragenlijst, testen we in het praktijkonderzoek via lineaire regressie in welke mate de vier dimensies van psychological capital, namelijk self-efficacy, hope, optimism en resiliency invloed uitoefenen op de intentie van de klant om deel te nemen aan value co-creation. Op basis van wat we besluiten uit dit praktijkonderzoek geven we een aantal adviezen aan de leidinggevende, zodat deze maatregelen kan nemen om ervoor te zorgen dat de intentie van de klant om deel te nemen aan value co-creation optimaal is.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/12399
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.09 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.