www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12387

Title: Integratie van het veiligheidsmanagementsysteem in het algemene management control system van een ziekenhuis
Authors: Corten, Maarten
Advisors: VERGAUWEN, Philip
Issue Date: 2010
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Om de patiëntveiligheid in ziekenhuizen te bevorderen, worden veiligheidsmanagementsystemen geïmplementeerd. Hoewel algemeen wordt aanvaard dat een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) als een integraal onderdeel van het globale ziekenhuisbeleid moet worden beschouwd, leek de huidige literatuur hier weinig rekening mee te houden. Deze masterproef had dan ook voornamelijk tot doel deze inbedding in het globale ziekenhuisbeleid wel expliciet in overweging te nemen. Meer bepaald werd onderzocht of de integratie van het VMS in het algemene management control system (MCS) van een ziekenhuis enerzijds werkelijk wenselijk is en anderzijds ook realiseerbaar is. Aangezien dit een complexe analyse is, werd gebruik gemaakt van het model van Simons om de hele problematiek op een abstracter niveau te brengen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/12387
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A609.7 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.