www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12098

Title: De reguleringskosten van vergunningstelsels
Authors: MARNEFFE, Wim
VEREECK, Lode
Issue Date: 2009
Publisher: die Keure
Citation: Tijdschrift voor Wetgeving, 2009(3). p. 197-206
Abstract: Bij het analyseren van de kosten van wetgeving geldt het evenredigheidsbeginsel. Enkel de belangrijkste kostensoorten dienen gemeten te worden. Vaak is het voor wetgevingsambtenaren niet duidelijk welke kostensoorten voor het vergunningsstelsel de belangrijkste zijn. Langs de overheidszijde zijn dit de operationele beheerskosten. Voor de bedrijven en de burgers zijn het vooral de wachtkosten en de administratieve lasten die fors kunnen oplopen. Tenslotte kunnen er bij een vergunningsstelsel hoge efficiëntieverliezen optreden. De overige kostensoorten zijn minder omvangrijk en aldus minder relevant. Uit dit artikel blijkt dat de kosten voor de sociaal-economische vergunning ongeveer een miljard euro bedroegen in het jaar 2007. Die bestaan vooral uit wachtkosten (meer dan achthonderd miljoen euro)die de gederfde inkomsten voor de bedrijven weergeven tijdens het wachten op de goedkeuring van de vergunningsaanvraag. Daarnaast is er ook een aanzienlijk efficiëntieverlies.
URI: http://hdl.handle.net/1942/12098
ISSN: 13739743
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2015
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.