www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11890

Title: Hoogdringende onteigening door gemeentebesturen. Een praktisch stappenplan doorheen de rechtspleging voor het vredegerecht
Authors: Vanheusden, Bernard
Vandergraesen, Pieter
Issue Date: 2011
Publisher: Kluwer
Citation: Tijdschrift voor gemeenterecht. p. 21-28
Abstract: Inhoud: 1. Inleiding. 2. Stappenplan: 2.1. STAP 1: Neerlegging verzoekschrift ter griffie van het vredegerecht; 2.2. STAP 2: Dagvaarding eigenaars en vruchtgebruikers; 2.3. STAP 3: Verschijning ter plaatse voor vrederechter en plaatsbeschrijving door deskundige; 2.4. STAP 4: Storting bedrag provisionele onteigeningsvergoeding in de Deposito- en Consignatiekas; 2.5. STAP 5: Aanvraag hypothecair getuigschrift en procedure tot vrijmaking van de provisionele vergoeding; 2.6. STAP 6: Betekening ‘provisionele’ stukken aan verwerende of tussenkomende partijen voorafgaand aan de inbezitstelling; 2.7. STAP 7: Vragen van bevelschrift van inbezitstelling van de goederen aan de vrederechter; 2.8. STAP 8: Terechtzitting na deskundig verslag en ‘tweede vonnis’ met raming van de voorlopige onteigeningsvergoeding; 2.9. STAP 9: Storting bedrag voorlopige onteigeningsvergoeding in de Deposito- en Consignatiekas; 2.10. STAP 10: Verzending ‘voorlopige’ stukken aan verwerende of tussenkomende partijen; 2.11. STAP 11: Onherroepelijk worden van de voorlopige onteigeningsvergoeding behoudens vordering tot herziening bij de rechtbank van eerste aanleg. 3. Conclusie.
URI: http://hdl.handle.net/1942/11890
ISSN: 0775-3217
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2012
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A353.75 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.