www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11630

Title: Volwasseneneducatie in Limburg: behoefteonderzoek
Other Titles: Een kwantitatief onderzoek naar het profiel, de knelpunten en hefbomen en de opleidingsbehoeftes van cursisten
Authors: LEMBRECHTS, Lieve
Issue Date: 2011
Publisher: SEIN
Abstract: In opdracht van Vzw Provoli voerde onderzoeksinstituut SEIN van de Universiteit Hasselt eind 2010 een onderzoek uit bij de cursisten van de Centra voor VolwassenenOnderwijs en Centra voor BasisEducatie in Limburg. Dit onderzoek had tot doel om het profiel van de cursisten, de hefbomen en knelpunten die ze ervaren bij de aanvang en eventuele verderzetting van een cursus, de wijze waarop ze de opleiding leerden kennen, hun mening over de huidige opleiding en hun behoeftes, kwantitatief in kaart te brengen. Hiertoe werd een schriftelijke enquêtebevraging georganiseerd bij een representatieve steekproef van 763 CVO-cursisten en 371 CBE-cursisten. Het onderzoek werd beperkt tot de cursisten die les volgen aan een CBE of CVO dat deel uitmaakt van één van de twee Limburgse consortia volwassenenonderwijs, het Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Noord en het Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Zuid.
URI: http://hdl.handle.net/1942/11630
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.