www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11582

Title: Gemeentelijk MobiliteitsOnderzoek (GMO), onderzoek naar verplaatsingsgedrag op verschillende gemeentelijke schaalniveau's
Other Titles: LOCAL TRAVEL SURVEY (LTS): STUDY OF TRAVEL BEHAVIOUR AT DIFFERENT LOCAL SCALES
Authors: VAN DER WAERDEN, Peter
BERENOS, Mike
Zonnenberg, Riëtte
Issue Date: 2005
Citation: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS): Programma en papers 2005. p. 2091-2111.
Abstract: In dit paper wordt verslag gedaan van een eerste verkenning van mobiliteitsgegevens op verschillende gemeentelijke schaalniveaus. De verkenning bestaat uit een beschrijving en een vergelijking van een viertal verplaatsingskenmerken (vertrektijdstip, vervoerswijze, eindbestemming, motief) op het niveau van de gemeente, 4-positie en 6-positie postcodegebieden. In 2004 is een uitgebreide enquête over verplaatsingsgedrag verspreid onder huishoudens in de gemeente Wageningen. Meer dan 1270 respondenten hebben gegevens omtrent hun verplaatsingsgedrag op dinsdag en zaterdag ingevuld. Uit de analyses blijkt dat het verplaatsingsgedrag op een lager schaalniveau een duidelijke ruimtelijke nuance kan aanbrengen ten opzichte van een hoger schaalniveau. Daarnaast blijkt dat er op dinsdag voor alle vier onderzochte verplaatsingskenmerken een significante relatie bestaat met de indeling in 4-positie postcodegebieden. Op zaterdag geldt dit enkel voor de kenmerken vervoerswijze en bestemming. Ook binnen een 4-positie postcodegebied bestaan er duidelijke verschillen in de verdeling over vervoerswijze en bestemmingen tussen verschillende 6-positie postcodegebieden.
This paper reports a first exploration of travel data at different local scales. The exploration consists of a description and comparison of four different travel characteristics (departure time, transport mode, destination, motive) at the level of the municipality, 4-digit and 6-digit postal code areas. In 2004 an extensive questionnaire concerning travel behaviour was distributed across households in Wageningen. More than 1270 respondents described their travel behaviour on Tuesday and Saturday. The analyses show that the travel behaviour at a lower scale can bring in a spatial nuance in comparison with travel behaviour at a higher scale. It also appears that for Tuesday, a significant relation exists between the travel characteristics and the 4-digit postal code areas. On Saturday, only a significant relation exists between the characteristics transport mode and destination, and 4-digit postal code areas. Also within a 4-digit postal code area, the distribution across the characteristics transport mode and destination differs over the 6-digit postal code areas.
URI: http://hdl.handle.net/1942/11582
Link to publication: http://www.cvs-congres.nl/programma/programma_2005.html
Category: C2
Type: Proceedings Paper
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A254.98 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.