www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11525

Title: De gemeenten en de zorg voor het onroerend erfgoed
Authors: DRAYE, Annemarie
Issue Date: 2010
Publisher: Kluwer
Citation: Tijdschrift voor Gemeenterecht, 4. p. 216-227
Abstract: Several legislations on heritage protection and their impact at local level (landscapes, monuments and archaeological sites) are commented
Dit artikel vormt het eerste deel van een dubbelartikel omtrent gemeenten en de zorg voor het onroerend erfgoed binnen het Vlaamse Gewest. Het geeft de wettelijke context aan waarbinnen de gemeenten eigen initiatieven kunnen ontplooien en hun taken opgelegd door de gewestelijke overheid vervullen in hun zorg voor al het erfgoed dat op hun grondgebied is gelegen. Naast de relevante regelgeving, worden ook de voor de gemeentelijke erfgoedzorg belangrijke krachtlijnen van de "Conceptnota decreet onroerend goed" besproken, die recent aan de Vlaamse regering werd voorgelegd. Deze conceptnota vormt "een open aanzet" tot de opmaak van een nieuw decreet ter bescherming van al het onroerend erfgoed. Op de specifieke situatie van lokale besturen als eigenaar van heel wat beschermde en beschermenswaardige goederen, wordt in dit artikel niet ingegaan. Deze algemene bijdrage vormt het uitgangspunt voor een tweede artikel, dat specifiek is gewijd aan de recent sterk gewijzigde verhoudingen tussen erfgoedzorg en ruimtelijke ordening, waarbij een grotere verwevenheid tussen beide beleidsdomeinen wordt nagestreefd.
URI: http://hdl.handle.net/1942/11525
ISSN: 0775-3217
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2012
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.