www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11486

Title: De volatiliteit van het landbouwinkomen
Other Titles: De volatiliteit van het landbouwinkomen in Vlaanderen
Authors: Lauwers, Ludwig
DE MEY, Yann
Wauters, Erwin
Van Meensel, Jef
VAN PASSEL, Steven
VANCAUTEREN, Mark
Issue Date: 2009
Publisher: ILVO
Abstract: Vandaag komt risico in de landbouw meer dan ooit in beeld: veranderende teeltomstandigheden, schommelende prijzen, een wijzigend beleidskader, …. . Voorliggende ILVO-publicatie is het resultaat van een verkennende voorstudie in het recent opgestarte IWT-onderzoek “bedrijfsgerichte opvolging en analyse van risico in de land- en tuinbouw” (IWT 080508). Het onderzoek is gericht op de analyse van bronnen van risico op het landbouwbedrijf, de betekenis van risico in een duurzame landbouwontwikkeling en de mogelijke instrumenten om risico te beheren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van ILVO (Eenheid Landbouw en Maatschappij) met Universiteit Hasselt (Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen). De voorstudie beoogt een eerste verkenning van de belangrijkste bronnen van risico, namelijk de volatiliteit in landbouwinkomen, zijnde arbeidsinkomen en rendement op het ingebrachte kapitaal. De auteurs (L. Lauwers, E. Wauters, J. Van Meensel van ILVO-L&M en Y. de Mey, S. Van Passel, M. Vancauteren van UHasselt) wijzen op het verkennende karakter van deze publicatie en blijven open staan voor opmerkingen. De resultaten dienen mede als basis voor de openingslezing van het Agribex-symposium “Prijsvolatiliteit en inkomenscrisis in de landbouw: hoe kunnen landbouwers zich hiertegen wapenen?”, ingericht door Landbouwkrediet in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie (BVLE).
URI: http://hdl.handle.net/1942/11486
Link to publication: http://publicaties.vlaanderen.be/ebl-web/do/publicatieSessionFacade/publicatieEenvoudigeDetailAction/raadplegen?method=raadplegen&id=26796
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Main Report673.63 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.