www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11225

Title: Door de turbines het bos zien: de beoordeling van stedenbouwkundige aanvragen voor windturbines
Authors: DE RIDDER, Sammy
Issue Date: 2010
Publisher: die Keure
Citation: Tijdschrift voor Milieu- en Energierecht (MER), 2010(2), p. 43-56
Abstract: In 2009 is er veel veranderd in de sector ruimtelijke ordening, wat rechtstreeks en/of onrechtstreeks ook een impact heet gehad op de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor windturbines. Wat windturbines betreft zijn deze vernieuwingen een stap in de goede richting. Eerst zal worden ingegaan op de verschillende onderverdelingen van windturbines: deze voorzien door de Vlaamse overheid en deze gegroeid uit rechtspraak en rechtsleer. Vervolgens zal er worden stilgestaan bij de vergunningsplicht en enkele andere aspecten van de stedenbouwkundige vergunning. Ten slotte zullen de stedenbouwkundige beoordelinggronden voor de inplanting van windturbines in het Vlaamse Gewest nader worden onderzocht.
URI: http://hdl.handle.net/1942/11225
ISSN: 1373-4342
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2012
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.