www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11197

Title: Risicorapportering door niet-beursgenoteerde Belgische ondernemingen
Authors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2010
Publisher: Kluwer
Citation: Accountancy en Bedrijfskunde, 30(8). p. 3-12
Abstract: Risicomanagement en risicorapportering vormen een belangrijk onderdeel van het corporate governance gebeuren. De financiële crisis heeft het belang van een goede rapportering die de gebruikers toelaat een betere beoordeling te maken van de relevante risico’s overduidelijk gemaakt. Toch blijft het gemiddelde jaarverslag van Belgische beursgenoteerde ondernemingen karig met relevante risico-informatie, zeker voor operationele en strategische risico’s. Dit doet vermoeden dat het met de risicorapportering in de niet-beursgenoteerde ondernemingen nog veel zwakker gesteld is. Het Wetboek van Vennootschappen legt aan alle ondernemingen die een jaarverslag moeten opstellen een vorm van risicorapportering op, “in overeenstemming met de omvang en complexiteit van het bedrijf”. Onze verwachting was niet hooggespannen, maar de realiteit bleek nog prozaïscher.
URI: http://hdl.handle.net/1942/11197
ISSN: 0770-7142
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2011
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.